ဇင္လင္း ● ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္မူဝါဒ ညႇိႏိႈင္းဖို႔လိုေနသလား


ဇင္လင္း ● ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္မူဝါဒ ညႇိႏိႈင္းဖို႔လိုေနသလား
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၅၊ ၂၀၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့တာ ၆ လသာသာ ရွိခဲ့ပါျပီ။ အေျခအေနအေတာ္ မ်ားမ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့တာ ျမင္ေတြ႕ေနရေပမယ့္ ပဓါနက်တဲ့ အပစ္ရပ္ေရးနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက႑တခ်ိဳ႕မွာ ေရွ႕မ တိုးႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနတာ ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြမွာ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ေခါင္း ေထာင္ၾကည့္ တတ္လာျပီး၊ သတင္းစာနဲ႔ ရုပ္သံမီဒီယာေတြမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို ထင္ထင္ရွားရွား ထည့္သြင္းေဖၚျပလာၾကတာ ေတြ႕လာရပါျပီ။ အရင္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္ေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု သိခြင့္ မရရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကတာလည္း အစိုးရေတြကိုယ္တိုင္ပါပဲ။ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကို စတိမွ်သာ ခြင့္ျပဳထားခဲ့ျခင္းဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသိဉာဏ္ပညာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဟန္႔တားခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာမတတ္သူ ပညာမတတ္သူမ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံတခုအေနနဲ႔ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳး မႈ ေနာက္က်က်န္ရစ္ရစျမဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္းရရွိရမယ့္ ပညာသင္ၾကား တတ္ေျမာက္ခြင့္ကို ဆုတ္ယုတ္ ေအာင္လုပ္ခဲ့သူေတြဟာ အစိုးရအာဏာရယူထားခဲ့သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ အသက္ရွင္ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆ ဖြင့္ဟေျပာဆိုေဆြးေႏြးပိုင္ ခြင့္၊ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္သြားလာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵသေဘာထားေပးပိုင္ခြင့္၊ အစရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ကို ရွိေနမွန္းမသိေအာင္ ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားခဲ့တာလည္း စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ပါပဲ။ ဒီကေန႔ လက္ရွိအေျခအ ေနမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည္ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕ေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ မိမိတို႔အခြင့္အေရး ေတြရွိေနခဲ့တာကို သိရွိလာခဲ့ၾကပါျပီ။ မိမိတို႔ရဲ႕ဆုံးရႈံးေနခဲ့ရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ တတ္လာၾကတာ ေတြ႕ႏိုင္ၾကပါျပီ။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘက္စုံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ၾကေရးအတြက္ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳၾကရမယ္ဆိုတာကိုလည္း အယူအဆ အေနနဲ႔သာ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုေၾကာင္းလည္း သိလာၾကပါျပီ။ တာဝန္ရွိ အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနအလိုက္ ထားရွိသင့္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဟာ  တည္ျငိမ္ေအးးခ်မ္းျပီး သာယာဝေျပာတဲ့ လူမႈ အသိုက္ အဝန္းတခုျဖစ္ေရးဆီ ဦးတည္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအားလုံးရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ကို တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ခိုင္ျမဲေစဖို႔ဆိုရင္ လက္ရွိတိုင္းရင္း သားျပည္နယ္ တခ်ိဳ႕မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စစ္ေရးပဋိပကၡေတြကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျပီး အဆုံးသတ္ပစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အင္အား ႀကီးသူက အင္အားနည္းသူကို စစ္အင္အားအလုံးအရင္းနဲ႔ ဖိစီးအႏိုင္ယူဖို႔ လုပ္တဲ့ဓေလ့ဟာ ဒီေန႕ ၂၁ ရာစုေခတ္မွာ အလြန္ ေခတ္ေနာက္က်ေနပါျပီ။ ဒါတင္မက ယဥ္ေက်းမႈအရလည္း နိမ့္က်လြန္းတဲ့ အျပဳအမူလို႔ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို စစ္အင္အား သုံးအႏိုင္က်င့္တဲ့ ႏိုင္ရာစားဝါဒ (Jungle Law) က်င့္သုံးျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဘယ္သူ႕အတြက္မွ အက်ိဳးမရွိေၾကာင္း သမိုင္းသက္ေသေတြလည္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ၾကရျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသား တို႔ ရပိုင္ခြင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိတဲ့အေပၚမွာ အေျခခံျပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ရတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူရပိုင္ခြင့္ကိစၥေတြကို စစ္ေရးနဲ႔ေျဖရွင္းလို႔ အေျဖထြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၁ ရာစုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးတဲ့နည္းလမ္း (Peaceful Political Dialogue Method) နဲ႔ အေျဖရွာမွသာ ဘက္အသီးသီးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႕ ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕လုံျခဳံေရးကို အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူဖို႔ တာဝန္ခံဖို႔ လုံးဝတာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါမွ သာ  ျငိမ္းခ်မ္းျပီး ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုက ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဖို႔ သေဘာထား ေဖၚျပေနေပမယ့္၊ တပ္မေတာ္က မသိက်ိဳးကြ်ံ လုပ္ေနပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ လုပ္ေနစဥ္မွာပဲ ကခ်င္ နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး ထိုးစစ္ေတြ ဆက္လုပ္ေနတဲ့ အခင္းအက်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ စစ္ဆင္ေရးေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခြန္ဘ႑ာေငြေတြနဲ႔ က်ခံ သုံးစြဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမွန္သမွ် ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးထက္ အျပစ္က ပိုမ်ားေၾကာင္း ထင္ရွားေန ပါလွ်က္နဲ႔ ဘယ္သူေတြက ဘယ္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ ဒီစစ္ပြဲေတြကို ဇြတ္တိုးဖန္တီးေနသလဲ...ဆိုတာ ဆန္းစစ္ၾကဖို႔ လိုပါျပီ။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းမွာထည့္ေျပာတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ရပ္မွာ ဆိုတာကလည္း တိုင္းရင္းသား အင္အားစုေတြ ဘက္က လက္မခံႏိုင္တဲ့ သေဘာထားျဖစ္ေၾကာင္း အဖန္တလဲလဲ ၾကားေနရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူ ၆ ခ်က္က (၁) ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္ အမွန္ တကယ္ ဆႏၵရွိရန္၊ (၂) သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား၌ ကတိတည္ရန္၊ (၃) ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အျမတ္ မထုတ္ရန္၊ (၄) ေဒသခံမ်ား အေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန္၊ (၅) ႏုိင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ကို တိတိက်က် လုိက္နာရန္၊ (၆) ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတိုင္း လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္၊ စသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္႐ွိ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားကုိ တုိင္းရင္းသားေတြ ယုံၾကည္စိတ္ခ်လို႔မရေသးဘူးလို႔  ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ဒုုတိယဥကၠ႒ နဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ဒုဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာက ၾသဂုတ္ ၃၁ ညေန ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ မြန္ပါတီမ်ားညစာစားပြဲမိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားေၾကာင္း  မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ က ေဖၚျပခဲ့တာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီကေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပၚေပါက္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းကို ျပန္သုံးသပ္ရင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အဓိက ကိစၥက ႏိုင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ Self-Determination လို႔ဆိုတဲ့ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီခြင့္ မွ်ေဝေပးေရး ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲ ရာမွာ ဒီမိုကေရစီနည္း မက်ခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အင္အားသုံး အႏိုင္က်င့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ Social Contract ျဖစ္ေနခဲ့လို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးကိစၥဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥနဲ႔ လည္း တစ္ဆက္တစ္စပ္ထဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြကို ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံေဘာင္ အတြင္းကို စစ္ေရးအရ ဖိအားသုံးျပီး အတင္းသြတ္သြင္းဖို႔ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒီနည္းဟာ ေရွးေခတ္ ပေဒသရာဇ္ေတြနဲ႔ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေတြ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ နည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အလွမ္းေဝးႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေက်ေက် နပ္နပ္ အေပးအယူမွ်မွ် ရပ္စဲႏိုင္ဖို႔ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ျပင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံ့ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကိုသာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔အညီ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ထမ္းရြက္သင့္ပါတယ္။  ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔ ညီဖို႔အတြက္ တပ္မေတာ္ဟာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ရွိသင့္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္နဲ႔ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေရးကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ေပးဖို႔လိုျပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အတည္ျပဳေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ အမွန္တကယ္ ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က အခ်ိန္ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ျပီး တစ္ဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလို ေျပာရတာကလည္း လက္ရွိ စစ္ေရး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားေဒသေတြထဲ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ေတြက ျပန္လည္ခုခံေနတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ တျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ NLD အစိုးရက မူဝါဒခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အခိုက္အတန္႔မွာ တပ္မေတာက ဘာေၾကာင့္ ဇြတ္အတင္း စစ္ဆင္ေရးေတြ လုပ္ေနရတာလဲ။ တနည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒေရးရာ မဟာ ဗ်ဴဟာကို ကူညီရာမေရာက္ဘဲ အေႏွာက္အယွက္ေပးသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလို မလိုအပ္ဘဲ စစ္ဆင္လႈပ္ရွားမႈေတြ ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုက အစိုးရအေပၚတင္မက ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကိုပါ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒက်င့္သုံးတယ္လို႔ အမွတ္မွား သြားႏိုင္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းထိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ျပ႒ာန္းထား တာလည္း အဟန္႔အတားသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး မတည္ေဆာက္ႏုိင္သမွ် ကာလပတ္လုံး ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ျမဲတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္လုိမွ တည္ေဆာက္ႏုိင္ မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပုံရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမွာစကားကို တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မွာ ပါဝင္ေနၾကတဲ့ Stakeholders အားလုံး အထူးအေလးဂရုျပဳသင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းကို လူစုံတက္စုံ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း စတင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က အင္အားႀကီးသူပီပီ တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ေပးႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္ ထင္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ေတြ လက္နက္ကိုင္ၾကတာက သူတို႔ရသင့္ရထိုက္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးေတြ မရတဲ့အတြက္ျဖစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ စစ္ေရးအရ တပ္မေတာ္ကို မယွဥ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္ကလည္း သူတို႔ကို အျပတ္ရွင္းမယ္ အျပဳတ္တိုက္မယ္လို႔ စိတ္ကူးမယဥ္သင့္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္အရ အလြယ္တကူ အေလ်ာ့ေပးမွာ မဟုတ္တာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေသေက်အနာတရျဖစ္ျပီး တိုင္းျပည္ဆင္းရဲတာသာ အဖတ္တင္က်န္ပါလိ့္မယ္။ ကြၽဲႏွစ္ေကာင္ၾကားက ေျမဇာပင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆင္းရဲဒုကၡကို အစိုး ရတပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ တာဝန္ရွိတာကိုလည္း မေမ့ေစခ်င္ပါဘူး။  စစ္အင္အားႀကီးသူက သေဘာ ထားႀကီးျခင္းက်င့္ဝတ္ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းတို႔ကို ျပသတဲ့အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္က ကာလအကန္႔အသတ္ တစ္ခုထားျပီး တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လတ္တေလာ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္စဲေပးဖို႔ ဝိုင္းေမာ္အမွတ္(၂) မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနာ္လီ (ေခၚ) ဇေခါင္ခမ္းရယ္က အဆိုတင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အစိုးရတပ္မေတာ္ရဲ႕ အင္အားအလုံးအရင္းနဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ ခိုက္မႈေတြရဲ႕ စစ္ေရးပစ္မွတ္က KIO/KIA စခန္းေတြနဲ႔ နယ္ေျမေတြကို သိမ္းပိုက္ေရးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တိုက္ပြဲေတြ ေန႕စဥ္လိုလိုျဖစ္ေနျပီး တပ္မေတာ္က ေလေၾကာင္းကပါ တိုက္ခိုက္ေနတယ္လို႔ KIO/KIA ဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ KIA တပ္ဖြဲ႕ေတြကလည္း ျခဳံခိုတိုက္ပြဲ မိုင္းစစ္ဆင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျပန္လည္ခုခံေနၾကာင္း ၾကားရပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕က တိုက္ခိုက္ေရးစစ္သည္ေတြ အက်အဆုံးမ်ားတယ္လို႔ အရပ္ဖက္သတင္းေတြက ဆိုပါတယ္။ ပိုျပီး စိုးရိမ္ စရာေကာင္းတာက စစ္ေဘးေရွာင္ အရပ္သူအရပ္သား ဒုကၡသည္အေရအတြက္က တသိန္းေက်ာ္ရွိေနျပီ ဆိုတဲ့ သတင္းပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ စားေရရိကၡာနဲ႔ ေဆးဝါးမလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနက အလြန္စိုးရိမ္ေနပါတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းေတြအတြက္ အကူအညီေတြကို တပ္မေတာ္ဘက္က တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈေတြရွိေၾကာင္းလည္း သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီသတင္းမွန္ခဲ့ရင္ အစိုးရရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳး ပမ္းမႈဟာ သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ပါလိ့္မယ္။

ထူးျခားတာတခုကေတာ့ လတ္တေလာ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္စဲေပးဖို႔ ဝိုင္းေမာ္အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနာ္လီ (ေခၚ) ဇေခါင္ခမ္းရယ္ရဲ႕အဆိုကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိဘူးလို႔ သိရပါ တယ္။ ဒီအဆိုကို တင္ရတာကလည္း စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြရဲ႕ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးေနာ္လီက ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္တဦးအေနနဲ႔ ျပည္သူ႕အသံကို လႊတ္ေတာ္ကၾကားသိရေအာင္ တင္ျပေပးရမယ့္တာဝန္ ရွိတာေၾကာင့္ သူ႕အေနနဲ႔ အဆိုတင္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္လုံဝန္ႀကီးအပါအဝင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကပါ ေထာက္ခံတဲ့အတြက္ သူ႕အဆိုေအာင္ျမင္ေၾကာင္း  ဦးေနာ္လီ (ေခၚ) ဇေခါင္ခမ္းရယ္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ ကို ဘီဘီစီသတင္းက ေဖၚျပတာေတြရပါတယ္။

ဒီေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတေနရတဲ့ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို အမွတ္တကယ္ ခ်စ္ေၾကာင္း ျပသဖို႔ကေတာ့ စစ္ပြဲေတြ အျမန္ရပ္စဲေရးအတြက္ လက္ရွိ NLD အစိုးရနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းမွာ ရိုးေျဖာင့္စြာ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေရးကို အစိုးရနဲ႔ စည္းကိုက္ ဝါးကိုက္ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ျပည္သူလိုလားတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အရယူ ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို အစြမ္းကုန္ အေထာက္အကူေပးေသာအားျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးေတြကို ကာလတခုကန္႔သတ္ျပီး ရပ္ဆိုင္းထား သင့္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးကိစၥဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္ကန္မႈအေပၚမွာ တည္မွီေနတယ္လို႔ ရိုးသားစြာ ထင္ျမင္မိေၾကာင္းပါ။