မင္းေဝးကို - ဟာခ်ီမင္းေဝးကို - ဟာခ်ီ 
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆

ေနာက္ဆံုးရထားကို မင္းေစာင့္ခဲ႔တယ္
မင္းမ်က္လံုးထဲ မင္းသခင္နဲ႔အတူေဖြ႕ဖက္ျပီး
ေပ်ာ္ရႊင္ေနတယ္ ဒါေနာက္ဆံုးလား ဟာခ်ီ
အဲ႔ဒီ႔ည ဘူတာရုံဟာႏွင္းေတြအရမ္းက်ျပီးျငိမ္သက္ေနတယ္
မင္းေသဆံုးသြားခဲ႔တယ္
မင္းသစၥာတရားက မင္းနာမည္ပါပဲ ဟာခ်ီ
ေခြးေလး ဟာခ်ီ
ခ်စ္ျခင္းတရားက ႏွလံုးကိုကြဲအက္ေစခဲ႔တယ္ ဟာခ်ီ
မင္းရွီက သစၥာတရား ငါသင္ယူပါရေစ
ဟာခ်ီ ဟာခ်ီ