ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - အသက္ကို ထုပ္ျပီးမွ သြားပါရန္


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - အသက္ကို ထုပ္ျပီးမွ သြားပါရန္
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၆