ကာတြန္း က၀ိ - ေလဘာတီေရ ... တူ


ကာတြန္း က၀ိ - ေလဘာတီေရ ... တူ
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆