ေမာင္ေမာင္စုိး ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္ပြဲၾကားက ဂီဒြန္


ေမာင္ေမာင္စုိး ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္ပြဲၾကားက ဂီဒြန္
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆

● ဂီဒြန္
ယခုလပိုင္းအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ နာမည္ေက်ာ္ ခါဂါဘိုရာဇီ၊ ဖုန္ကန္ရာဇီေတာင္မ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍ လူသိမ်ားေသာ ေတာင္ေၾကာတခုမွာ အင္ခရမ္ဘြမ္ေတာင္ေၾကာႏွင့္ ၎ေတာင္ေၾကာေပၚရွိ ေပ ၃၃၀၀ ေက်ာ္ျမင့္သည့္ ဂီဒြန္ေတာင္ဟု ဆိုရပါမည္။ စိမ္းစိုလွပေသာ ထိုေတာင္သည္ လွပေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စည္ကားေသာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားျဖင့္ စည္ ကားသည္မဟုတ္ေပ။ အေျမာက္သံ ဗံုးသံမ်ားျဖင့္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားလာခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္ကေတာ့ စိတ္မခ်မ္း ေျမ့ ဘြယ္ရာဟု ဆိုရပါမည္။

စိမ္းစိုေသာ အင္ခရမ္ဘြမ္ေတာင္ေၾကာ ေအာက္ေျခတြင္ ဒဘတ္ခေခ်ာင္းက ရစ္ေခြစီးဆင္းေနသည္။ ျမစ္ႀကီးနား၌ သြယ္ တန္းထားေသာ လွ်ပ္စစ္မီးသည္ ထိုဒဘတ္ခမွျဖစ္သည္။ ဂီဒြန္ေတာင္သည္ လိုင္ဇာမွ ၂၃ မိုင္ေက်ာ္ေဝးျပီး ေျမာက္ဖက္ ဆ ဒုံးႏွင့္ ေတာင္ဖက္ လိုင္ဇာတို႔ၾကား အလယ္ေလာက္တြင္ရွိသည္။ ဂီဒြန္သည္ ဗန္းေမာ္ ျမစ္ၾကီးနား ကားလမ္း (မလန္းယန္) တဝိုက္မွ အေျဖာင့္တိုင္းတာလ်င္ ၇ ကီလိုမီတာခန္႔သာ ေဝးကြာပါသည္။

● ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စစ္ပြဲ
KIO/KIA သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးသည့္ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္သာမက NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေဆြး ေႏြးရန္ NLD အစိုးရသစ္၏ သေဘာထားအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ခ့ဲျပီး ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ခ့ဲသည့္ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္လည္း KIO/KIA ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ပါဝင္တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

ထိုသုိ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ၂၁ ရာစုပင္လုံသုိ႔တက္ေရာက္ၿပီး သူတုိ႔၏သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပခြင့္ရၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာလိမ့္မည္ဟု အမ်ားက အေကာင္းျမင္ေမွ်ာ္လင့္ထားခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္မလာခ့ဲေပ။

တကယ္ေတာ့ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမစမွီကပင္ KIA ႏွင့္တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲငယ္မ်ားျဖစ္ပြားေနခ့ဲၿပီျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံအၿပီး တိုက္ပြဲအရွိန္ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲေသာ္လည္း အထင္ႏွင့္အျမင္ တက္ တက္စင္လြဲေခ်ာ္ခ့ဲသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား တေျဖးေျဖးႀကီးထြားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံအၿပီး တႏိုင္းေဒသ ဖားကန္႔ေဒသႏွင့္ ဗန္းေမာ္ေဒသတုိ႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ဂီဒြန္ေတာင္ကုန္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ပြားေနသည္ကို ၾကားသိေနရပါသည္။

● ဂီဒြန္တိုက္ပြဲ
တကယ္ေတာ့ ဂီဒြန္တိုက္ပြဲမ်ားအစသည္ ၂၁ ပင္လုံမက်င္းပမွီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က စတင္သည္။ ၾသဂုတ္ လ ၁၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ KIA ဂီဒြန္စခန္း၏ေရွ႕ ကာကင္းျဖစ္ေသာ ဂီဒြန္စခန္းမွ ေပ ၃၀၀၀ ေက်ာ္အကြာ တြင္ရွိသည့္ အင္ခရမ္စခန္းငယ္အား တပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခ့ဲသည္။ အင္ခရမ္စခန္းမွ KIA တပ္သားမ်ားလည္း ဂီဒြန္စခန္းသုိ႔ ျပန္လည္ပူးေပါင္းခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္မွစ၍ ဂီဒြန္စခန္းအား လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္။

ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအၿပီးတြင္လည္း တိုက္ပြဲအရွိန္ ဆက္လက္ျမႇင့္တင္ခ့ဲသည္။ လက္နက္ၾကီးပစ္ကူမ်ား အျပင္တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယဥ္မ်ား အသုံးျပဳတိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယဥ္မ်ားအျပင္ တိုက္ ေလယာဥ္အခ်ဳိ႕ အသုံးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္ကာ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူ ေလေၾကာင္းပစ္ကူ ေပါင္းစပ္၍ KIA ဂီဒြန္စခန္းအား တိုက္ ခိုက္ခ့ဲသည္။ KIA ၏သတင္းမ်ားအရ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ထိ ၂ လနီးပါးကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တုိ႔ တိုက္ပြဲ ၾကီးငယ္ ၁၄၀ ခန္႔ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုျပင္ ေျမျပင္သတင္းမ်ားအရလည္း လက္နက္ၾကီးတင္ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား၊ တင့္ကားမ်ား ျပည္မမွေန၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား ဝိုင္းေမာ္ေဒသသုိ႔ ထြက္ခြာေနေၾကာင္း ၾကားသိေနရသည္။ တပ္မေတာ္မွ စစ္မက္အင္အားမ်ားစြာလည္း တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာေဒသသုိ႔ တိုးျမႇင့္ေရာက္ရွိလာေနေၾကာင္း ေျမျပင္သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ ဤသုိ႔ေျမျပင္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ား ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေပါင္းစပ္၍ ျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္ေနသည္မွာ ယခုအခ်ိန္ ဆိုလွ်င္ ၃ လေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခုအထိေတာ့ ဂီဒြန္စခန္းတြင္ KIA တုိ႔ ခုခံတိုက္ခိုက္နိုင္စြမ္းရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မတ္ေစာက္ေသာ ဂီဒြန္ေတာင္ကုန္း၏ေျမအေနအထားသည္ KIA တုိ႔ ခံစစ္ဆင္နိုင္ရန္အတြက္ သဘာဝက ေပးသည့္ အားသာခ်က္ဟု ဆိုရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ကလည္း ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈကို ရပ္တန္႔ျခင္း မရွိေသးရာ ဂီဒြန္ေတာင္ကုန္း၌တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

● အခ်က္အျခာေလာ ဂုဏ္သိကၡာေလာ
ဤမ်ွ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဂီဒြန္ေတာင္ကုန္းအား တိုက္ခိုက္ေနေပရာအဘယ္ေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ေနရသနည္း၊ ထိုဂီဒြန္စခန္း၏ အေရးပါမႈ မည္မွ်ရွိသနည္းဆိုသည့္အခ်က္မွာ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ရာျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဗန္း ေမာ္ ျမစ္ႀကီးနားကားလမ္းလုံျခံဳေရး စိုးမိုးထားနိုင္ေရးအတြက္ ကားလမ္း၏ အေရွ႕ဘက္ေတာင္ေၾကာရွိ KIA ဂီဒြန္စခန္းအား တိုက္ခိုက္သည္ဟု ယူဆရဘြယ္ရွိသည္။

တကယ္ေတာ့ အဆိုပါ အင္ခရမ္ဘြမ္ေတာင္ေၾကာ၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ဂီဒြန္ေတာင္၏ ေတာင္ဘက္ ၅ ကီလိုမိုင္ခန္႔အကြာတြင္ အျမင့္ေပ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ပြိဳ င့္ ၁၃၉၄ ဟုေခၚသည့္ ကာဂန္ဘြမ္ ရွိသည္။ ၎ေတာင္ထိပ္တြင္ အဂၤလိပ္ေခတ္ကာလကပင္ ခံတပ္ တည္ေဆာက္ထားျပီးယခုအခါ တပ္မေတာ္က တပ္စြဲထားသည္။ ဂီဒြန္စခန္းအား အထက္စီးကစိုးမိုးထားသည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ကာဂန္ဘြမ္ထက္ ေပ ၇၀၀ ေက်ာ္နိမ့္ေသာ ဂီဒြန္စခန္းက ဒဘတ္ခေခ်ာင္းဘက္ျခမ္းမွတဆင့္ မလန္းယန္ဒဘတ္ယန္၊ ဂါရာယန္၊ ကဇူး စသည့္ ဗန္းေမာ္ ျမစ္ႀကီးနားကားလမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္အား လႈပ္ရွားစိုးမိုးနိုင္ သည္ကို ဟန္႔တားျဖတ္ေတာက္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပုံရသည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ထို႔ျပင္ ကာဂန္ဘြမ္၏အေရွ႕ဖက္ ၆ ကီလိုမိုင္ခန္႔အကြာတြင္ရွိေသာ ပြဳိင့္ ၁၃၇၉ ဆမား၊ တဖန္ ၎ဆမားမွ အေရွ႕စူးစူး တ႐ုတ္နယ္စပ္အထိ ၅ ကီ လိုမိုင္အေရာက္တြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းေၾကာင္းအား တပ္မေတာ္မွ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ေရးအတြက္ ဂီဒြန္ေတာင္ကုန္းသည္ အေရးပါေန၍ေလာ စဥ္းစားဘြယ္ျဖစ္သည္။ ဗန္းေမာ္ ျမစ္ႀကီးနား ကားလမ္း မလန္းယန္ေတာင္ဖက္ ၆ ကီလိုခန္႔အကြာမွ အေရွ႕စူစူး ကားလမ္းမွ ၆ ကီလိုမိုင္ခန္႔အကြာရွိ ကာဂန္ဘြမ္၊ ၎မွ ဆမားႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ထိ စုစုေပါင္း ၁၇ ကီလိုမိုင္ခန္႔လမ္းေၾကာင္းအား တပ္မေတာ္က ခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိ၍ေလာ စဥ္းစားဘြယ္ျဖစ္သည္။

ထိုလမ္းေၾကာင္းအား ခ် ဳပ္ကိုင္နိုင္ပါက KIA တပ္မဟာ ၅ အား အလယ္မွပိုင္းျခားနိုင္သည့္ျပင္ KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ KIA တပ္မဟာ ၁ / တပ္မဟာ ၇ တုိ႔အား ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔ရန္ ရည္ရြယ္သည္ေလာ စဥ္းစားဘြယ္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ႏွင့္ KIO/KIA ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာအား ခ်ိနဲ႔သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ပုံသည္ဟု ဆိုရမည္။ ဂီဒြန္စခန္းႏွင့္ လိုင္ဇာမွာ ၂၃ မိုင္ခန္႔ ကြာေဝးသည္ျဖစ္ရာ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္အား တိုက္႐ိုက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမဟုတ္ဟူ၍ေတာ့ ဆိုနိုင္ပါသည္။ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္အား ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည့္ ခါယာဘြမ္အား ၂၀၁၁ စစ္ပြဲကာလက တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

KIA အတြက္လည္း ျမစ္ႀကီးနား ဗန္းေမာ္ကားလမ္းအား စိုးမိုးနိုင္ေရးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိတပ္မ်ားႏွင္ ့ လိုင္ဇာဌာ နခ်ဳပ္ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာစခန္းတခုအျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထား၍ ကာကြယ္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

တခါတရံတြင္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္သည္မွာ စခန္းတခု စြန္႔လႊတ္ဆံုး ႐ႈံးရသည္မွာ သုိ႔မဟုတ္ စခန္းတခု သိမ္းပိုက္၍ မ ရသည္မွာ စစ္ပြဲဦးစီးသူမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ တပ္မ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနတတ္သည္။ တိုက္ပြဲၾကာျမင့္လာ သည္ ႏွင့္အမွ် တိုက္ပြဲ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ထက္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္မာန္မာနက ေရွ႕ေရာက္လာတတ္ၿပီး စစ္ပြဲရပ္တန္႔ရန္ ခက္ခဲကာ အ က်ဳိးမရွိ အခ်ည္ႏွီးျဖစ္ေသာတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ေပသည္။

● အ့ံၾသဘြယ္ မိုးရာသီစစ္ဆင္ေရး
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံက့ဲသုိ႔ မိုးမ်ားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိုးရာသီတြင္ သြားလာလႈပ္ရွားရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိသည္။ မိုးရာ သီ၌ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚ၌ ရြံ႕ဗြက္မ်ားေၾကာင့္ လမ္းေလ်ာက္ရန္ အဆင္မေျပသည့္အျပင္ ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းမ်ားတြင္ လမ္းမ်ားေခ်ာေနေသာေၾကာင့္ တဗိုင္းဗိုင္းလဲကာခရီးမတြင္ လူပင္ပန္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ပြင့္လင္း ရာသီဟုဆိုေလ့ရွိသည့္ ေအာက္တိုဘာလကုန္မွ ေနာက္ႏွစ္ ဧၿပီလၾကားတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ယခု အျပင္းအထန္ျပဳ လုပ္ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးမွာမိုးရာသီတြင္ျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ဟု ဆိုရပါမည္။

မိုးရာသီစစ္ဆင္ေရးတြင္ ခက္ခဲသည့္ေနာက္ျပသနာတခုမွာ မိုးရြာေနခ်ိန္ မိုးတိမ္ထူထပ္ေနခ်ိန္ ျမဴဆိုင္းေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ေျမ ျပင္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ ေလေၾကာင္းပစ္ကူအတြက္ျဖစ္ေစ ျမင္ကြင္းမရွင္း၍ ပစ္ခတ္ရန္ခက္ခဲသည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္ လုံးဝပစ္၍မရေပ။ လက္ရွိ ဂီဒြန္တိုက္ပြဲတြင္လည္း လက္နက္ႀကီးပစ္မရသည့္ေန႔ ေလယာဥ္မ်ား ပစ္မရဘဲျပန္လွည့္သြားရသည့္ေန႔မ်ား မနည္းလွေပ။

မိုးရာသီတြင္ အမိုးအကာမရွိသည့္ ေတာေတာင္ထဲတြင္ စစ္သည္မ်ားအတြက္ ထမင္းခ်က္စားရန္ပင္ခက္ခဲသည္။ ထိုျပင္ စစ္သည္မ်ားသည္ မိုးမိသည့္အျပင္ ကတုတ္က်င္းအတြင္း ေျမႀကီးေပၚတြင္ စုိစိုစြတ္စြတ္ေနရသည့္အခ်ိန္ကာလၾကာပါက အဖ်ားအနာမ်ားျပားလာၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူထက္ ဖ်ားနာ၍ ေဆး႐ံုပို႔ရသူက ပိုမ်ားေလ့ရွိသည္။ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ စစ္ ဆင္ေရးတြင္ ဤျပႆနာမရွိေခ်။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ မိုးရာသီစစ္ဆင္ေရးတရပ္ကို ႏွစ္လေက်ာ္ ခန္႔ျပဳလုပ္ေနသည္မွာ အံ့ၾသဘြယ္ဟု ဆိုရပါမည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဂီဒြန္ေတာင္တိုက္ပြဲ
ဂီဒြန္တိုက္ပြဲၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္ဆန္႔က်င္ေရး လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနား၊ တႏိုင္း၊ ဖားကန္႔၊ ကြတ္ခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးႏွင့္ ရန္ကုန္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အတူ စစ္ပြဲအရွိန္ျမင့္လာသည့္အခါ ေအာက္ တိုဘာလအတြင္းျပဳလုပ္သည့္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ UPDJC ပူးတြဲ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္းေကာင္း တက္ေရာက္သည့္ UNFC ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ DPN တြင္ KIA ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္လာျခင္းမရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

KIA သည္ အျခား UNFC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနည္းတူ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ္လည္း ဦးသိန္းအစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တာဝန္ယူသည့္ ဦးေအာင္မင္းေခါင္းေဆာင္သည့္ UPWC ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္လည္းေကာင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ ၂ ႀကိမ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုႏွစ္ႀကိမ္စလုံးတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဖက္မွ ဦးေအာင္မင္း (UPWC) ေခါင္းေဆာင္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ ကစထမွဴး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စုိး ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လဂြၽန္ငန္ဆိုင္း ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးတုိ႔ပါဝင္ခ့ဲၿပီး KIO/KIA ဖက္မွ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဆလန္ကဘာဆြမ္လြတ္ဂမ္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ဆြမ္လြတ္ဂြန္ေမာ္တုိ႔ ပါဝင္ခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ အသိသက္ေသအျဖစ္ အျခား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလည္ တ႐ုတ္ျပည္ အာရွေရးရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ပါ အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုထားခ့ဲသည္။

လက္ရွိ NLD အစုိးရအေနႏွင့္ ယခင္အစိုးရခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲေသာ NCA ကို ဆက္ခံသည့္နည္းတူ ယခင္အစိုးရျပဳလုပ္ထားခ့ဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆက္ခံရန္လိုအပ္ေပမည္။ NCA မထိုးနိုင္ေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကိုရွိၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခိုင္ျမဲေစသည္မွ တဆင့္ျပီးတဆင့္ တက္လွမ္းေစရန္ လိုအပ္မည္။ ယခုအေျခအေနကေတာ့ အတန္ငယ္ေနာက္သုိ႔ ျပန္ေလွ်ာ က်ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ထိ့ုျပင္ ဂီဒြန္တိုက္ပြဲအား ေျမျပင္ ေဝဟင္ပစ္ကူမ်ားျဖင့္ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြါးေနသည္မွာ ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္လာေသာ္လည္း NLD အစိုးရအေနႏွင့္တစုံတရာ မွတ္ခ်က္ျပဳ မေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ အကဲခတ္မ်ားသာမက ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူအားလုံး သုိ႔ ေလာ သုိ႔ေလာႏွင့္ မခ်င့္မရဲျဖစ္ေနၾကသည္။ ၂၀၁၆ နိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္ UNFC ၏ DPN ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္ တုိ႔ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ရက္သတ္မွတ္ထားသည္။ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ KIA ၏ကိစၥလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲအေျခအေနအရ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC အေနႏွင့္ KIO ကိုယ္စားလည္အဖြဲ႕ႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္မည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ ယခင္ အစိုးရျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ NCA သေဘာတူညီခ်က္ကို ဆက္လက္သယ္ေဆာင္သက့ဲ့သုိ႔ ယခင္အစိုးရျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ KIO/KIA ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။
မွတ္တိုင္တခုျဖစ္သြားေသာ ဂီဒြန္
မည္သုိ႔ဆိုေစ ဂီဒြန္သည္ ကြန္လုံ၊ ဟိုက္ကဘား၊ စီစီဝမ္တာပန္ကဲ့သုိ႔ပင္ ရက္ရွည္ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲတခုအျဖစ္ မွတ္တိုင္ တခု ျဖစ္သြားခ့ဲေပၿပီ။ NCA ဆိုသည္မွာ တနိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေပရာ တနိုင္ငံအပစ္ အ ခတ္ရပ္ရန္ လိုသည္။ သုိ႔မွသာ NCA ဟု ဆိုနိုင္ေပမည္။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူခ်က္ရယုူရန္ စစ္ေရးဖိအားေပးျခင္းသည္ ယုံၾကည္ခ်က္ပ်က္ျပားျပီး အဆိုးဖက္ကို ဦးတည္ေစနိုင္သည္ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ အလားတူပင္ ဂီဒြန္အားလည္း စစ္ပြဲ၏မွတ္တိုင္တခုအျဖစ္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႔ တဆင့္တက္လွမ္းနိုင္သည့္မွတ္တိုင္တခု ျဖစ္ေစလိုပါသည္။ ဂီဒြန္ေတာင္ထိပ္ တြင္ ေငြဂ်ဳိးျဖဴ ကူေစလိုပါသည္။

ၿပီးပါၿပီ။
Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စိုး)