ကာတြန္း ကိုေခတ္ = တျခင္းပဲ ေလ်ာ့တာပါကာတြန္း ကိုေခတ္ = တျခင္းပဲ ေလ်ာ့တာပါ
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၆