ကာတြန္း ညီေထြး ● အီဆုိ ... အီေျပာ ေကာင္းတဲ့သူေတြ


ကာတြန္း ညီေထြး ● အီဆုိ ... အီေျပာ ေကာင္းတဲ့သူေတြ
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၆