ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေျမပုံအသစ္ ေတြ႔ျပီ ဆိုလို႔


ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေျမပုံအသစ္ ေတြ႔ျပီ ဆိုလို႔
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၆