ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ● သူေၾကာင့္ ...


ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ● သူေၾကာင့္ ...
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၆