ကမ္လူေဝး ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲၿပီး ေနာက္တေန႔ကမ္လူေဝး ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲၿပီး ေနာက္တေန႔
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၉၊ ၂၀၁၆

အိမ္ထဲက ကေလးငယ္ဗိုက္ကို
အသိဉာဏ္ ကန္းေနတဲ့ က်ည္ဆံက
ဖြင့္ေဖာက္ပစ္လိုက္တယ္။

ဘုရားသခင္ေခၚေတာ္မူတဲ့ ဝိညာဥ္
ၿငိမ္ဝပ္ျခင္း ရွိပါေစ။

ေသြးအိုင္ထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ၿပိဳလဲေနဆဲ ႏိုင္ငံေတာ္
ေဆြးေႏြးပြဲၿပီး ေနာက္တေန႔။ ။

ကမ္လူေဝး