ကာတြန္း က၀ိ - ဘာေကာင္လဲဆိုတာ သိကုန္ျပီ


ကာတြန္း က၀ိ - ဘာေကာင္လဲဆိုတာ သိကုန္ျပီ
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၆