ႏိုင္ျမန္မာ - ပစၥဳတ္ေဒ၀


ႏိုင္ျမန္မာ - ပစၥဳတ္ေဒ၀
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၆

ဘယ္အနားမွာ ေျပာင္လဲျခင္းနဲ႔
ဘယ္ငရဲက လြတ္ကင္းေစ
ဘယ္မင္းက တို႔ကိုလႊတ္မွာမို႔
၀ဋ္ကၽြတ္ရေစ ...

ငရဲက သစ္ငုတ္ေတြ
အျမစ္ပုပ္ေအာင္သာ ေနရ
ညစ္စုတ္မဲေမွာင္ ေဒသမို႔
အသစ္ ဟုတ္သေယာင္
သစ္ငုတ္ေကာင္ ေရႊမခ်နဲ႔
ပစၥဳတ္္ေဒ၀