တူေမာင္ညိဳ - အစြဲအလန္း နဲ႔ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ရပ္တည္တာဟာ လံုးဝ ကြဲျပားျခားနားပါတယ္


တူေမာင္ညိဳ - အစြဲအလန္း နဲ႔ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ရပ္တည္တာဟာ လံုးဝ ကြဲျပားျခားနားပါတယ္
(မိုုးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆

ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔၊ (NCA) စာခ်ဳပ္ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမွာ ေျပာတဲ့ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ေျပာ စကားထဲမွာ ေအာက္ပါ စကားရပ္ ပါရွိပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီလက္ခံတယ္ဆုိရင္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္အေပၚ အစြဲ အလန္းကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ဖုိ႔ လိုမွာျဖစ္ပါတယ္ ”

အဲဒီစကားရပ္ကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ပါ့မယ္။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ႀကိဳတင္ေျပာလိုတာ တစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။

အဲဒီအခ်က္က ေဝဖန္ဆန္းစစ္မယ့္အထဲမွာပါရွိတဲ့ “လက္္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္” ဆုိတဲ့စကားရပ္ဟာ “ကားပါမစ္” ကို ဒူးေထာက္ အညံ့ခံသြားတဲ့ လမ္းစဥ္မ်ိဳးကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေျပာဆုိျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

ကာခ်ဳပ္ေျပာသြားတဲ့စကားကို အပုိင္း ႏွစ္ပုိင္းခြဲၿပီး ေဝဖန္ဆန္းစစ္ပါ့မယ္။

ပထမတပုိင္းက “ ဒီမိုကေရစီကို လက္ခံတယ္ဆိုရင္” ဆုိတဲ့ အပုိင္းျဖစ္ၿပီး။

ဒုတိယအပုိင္းက “ဒီမိုကေရစီရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့လက္နက္ကုိင္အစြဲအလန္း” ဆုိတဲ့အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမပုိင္း “ ဒီမိုကေရစီကို လက္ခံတယ္ဆိုရင္”

ဒီအပုိင္းကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္တဲ့အပုိင္းမွာ ပထမဆံုးေမးရမယ့္ ေမးခြန္းက ဘယ္လို ဒီမိုကေရစီအမ်ိဳးအစားလဲ ဆုိတဲ့ေမးခြန္းျဖစ္ ပါတယ္။

ဒီေမးခြန္းကိုေျဖတဲ့ေနရာမွာ ကုိယ့္စိတ္ကူးအိပ္မက္ထဲမွာရွိတဲ့၊ အေကာင္အထည္မဲ့ ဒီမိုကေရစီဆုိတာမ်ိဳးနဲ႔ ေျဖၾကားလုိ႔ မျဖစ္ ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီကေန႔မွာ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ အသက္ဝင္ေနတဲ့၊ တရားဝင္ေနၿပီဆိုတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ (ဝါ) စည္းကမ္းျပည့္ဝ တဲ့ ဒီမုိကေရစီ” ဆုိတဲ့ ေဘာင္ထဲကေန ေျဖဆုိၾကရပါလိမ့္မယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ(ဝါ) စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ဒီမုိကေရစီ” ကို တကယ့္ ဒီမိုကေရစီအျဖစ္ ဘယ္လိုမွ လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ(ဝါ) စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီ” ဆုိတာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းက မဲျပား တစ္ျပားစီ ကုိယ္စီေပးၿပီး ေဖာ္ျပေပးအပ္လိုက္တဲ့ ရာႏႈန္းျပည့္ျပည္သူ႔ဆႏၵကို၊ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထား သူ မဟုတ္တဲ့၊ (စစ္မႈထမ္း)ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့“ကာခ်ဳပ္” ဆုိသူလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အခ်ိန္မေရြးအလြယ္တကူပယ္ခ်ပစ္ႏုိင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ(ဝါ) စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီ” အႏွစ္သာရျဖစ္ၿပီး၊ ဒီအေျခခံဥပေဒထဲမွာပါတဲ့ ပုဒ္မေပါင္း ၄၅၇ ခုနဲ႔ ဇယား ၅ ခု ဟာ အဲဒီအႏွစ္သာရကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဟုိဟုိဒီဒီ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတာေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအက်ဆံုးပုဒ္မေတြကို ပုဒ္မ ၄၃၆(က) မွာ စာရင္းထုိးေဖာ္ျပထားတယ္။ အဲဒီမွာေရတြက္ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပုဒ္မေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ က ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ဆုိသူေတြရဲ႕မ်ားရာဆႏၵနဲ႔ ဘယ္လိုမွ ဘယ္ေတာ့မွ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

“ကာခ်ဳပ္” ဆုိသူ သေဘာမတူသမွ် ဘယ္လိုမွ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္လုိ႔မရႏုိင္ဘူး။ ကာခ်ဳပ္ဆိုသူရဲ႕ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲက ပယ္ခ်တာကို ဖံုးကြယ္ဖို႔အတြက္ စစ္ဗိုလ္ ၁၆၆ (၁၁၀ +၅၆) ဦး အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ပုိ႔ထားတာျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီ ၁၆၆ ဦး ဟာ ကာခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ တေသြးတသံတမိန္႔ကိုႃခြင္းခ်က္မရွိနာခံၾကရတဲ့အရုပ္ကေလးေတြမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ႔ရဲ႕တကယ့္ဆႏၵ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလို႔မရဘူး။ ထမင္းစားဖိတ္ေခၚတာေတာင္ ရဲရဲ မသြားဝံ့ၾကဘူးမဟုတ္လား။

အဲဒီလုိ “ဒီမုိကေရစီ”၊ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ(ဝါ) စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ဒီမုိကေရစီ”၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို စစ္တပ္ကုိင္ထားတဲ့ ကာခ်ဳပ္ က အခ်ိန္မေရြး ပစ္ပယ္၊ ဖယ္ရွား၊ ပယ္ဖ်က္ပစ္ႏုိင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီမ်ိဳးကို ဘယ္လိုမွ လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။

အကယ္၍ ဒီစကားရပ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာတယ္ဆုိရင္ နားလည္မႈတခုထားၿပီး သည္းခံနားေထာင္လုိ႔ရပါ ေသးတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီစကားရပ္ကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီ နာယကႀကီးဦးတင္ဦးက ေျပာတာဆုိရင္ေတာ့ လက္ခံႏုိင္စရာအေၾကာင္းရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုေျပာရတာ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း အခုိင္အမာရွိပါတယ္။ ဒီအပုိင္းကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒုတိယပုိင္းျဖစ္တဲ့ “ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကုိင္အစြဲအလန္း” ဆုိတဲ့အပိုင္းကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရင္းနဲ႔ ေျပာသြားရပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယအပုိင္း “ဒီမိုကေရစီရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့လက္နက္ကုိင္အစြဲအလန္း”

“ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အစြဲအလန္း” တဲ့။

ဒီကေန႔ စစ္တပ္ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ခြင့္ရရွိထား တဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကို ဘယ္နည္းနဲ႔ရယူခဲ့ၾကသလဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းနဲ႔လား။ တကယ္ေတာ့ ဒီေမးခြန္းဟာ ေမးဖို႔ ေတာင္မထိုက္တန္ပါဘူး။ ၁၉၄၈ ခုလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္သမုိင္းလက္ေတြ႔ကုိ ေခတၱခဏမွ် ငဲ့ေစာင္းၾကည့္လုိက္ရင္ အရွင္း သား အကြင္းသားျမင္ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

၁၉၅၈ - ၅၉ မွာ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရကို အၾကပ္ကုိင္ၿပီး (အိမ္ေစာင့္အစိုးရဆုိၿပီး) အာဏာသိမ္းခဲ့တာ ဘယ္သူေတြလဲ။

၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အႏုိင္ရလာတဲ့ (ပထစ) အစုိးရကို ဖမ္းဆီး၊ ၁၉၄၇အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ကာ၊ ၁၉၆၂ မတ္ မွာ အာဏာသိမ္းခဲ့တာဘယ္သူေတြလဲ။

၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီး (မဆလ) တစ္ပါတီ၊ ဆိုရွယ္လိမ္ဝါဒနဲ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုကို မြဲျပာက် ေအာင္လုပ္ခဲ့တာ ဘယ္သူေတြလဲ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး (ဝါ) ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းႀကီးကို အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းၿပီး အာဏာရ ယူခဲ့တာဘယ္သူေတြလဲ။

ဘာအေျခခံဥပေဒမွမရွိဘဲ ၁၉၈၈ ကေန ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ ထင္သလို အုပ္စိုးခဲ့တာဘယ္သူေတြလဲ။ ျပည္သူေတြကို ေသနတ္နဲ႔ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေအာင္လုပ္ခဲ့တာ ဘယ္သူေတြလဲ။အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ခဲ့တာ ဘယ္သူေတြလဲ။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့တာ ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းလဲ။

အထက္မွာ ေကာက္ခါငင္ကာစုစည္းျပလုိက္တဲ့အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လုိက္ပါ။

ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စု၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ (မဆလ) ၊ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရ - ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ - ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ စစ္တပ္ကို ဂုပ္ခြစီးထားတဲ့ လက္ရွိ စစ္အုပ္စု ပဲျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ဟာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားတာထက္ ပုိၿပီး ထင္ရွားေနပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ခဲ့သူေတြက မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္၊ ဟိတ္ႀကီးဟန္ႀကီးလုပ္ၿပီး၊ သူခုိးကလူ လူဟစ္သလို “ ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အစြဲအလန္း” လို႔ ေျပာဆုိေနတာဟာ နားခါးလွပါတယ္။ ရြံမုန္း၊ ေအာ့ အန္ခ်င္စရာ ေကာင္းပါတယ္။

စစ္တပ္ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္လုပ္ထားႏုိင္သူေတြက အာဏာသိမ္းခဲ့တယ္၊ စိတ္ႀကိဳက္ အေျခခံဥပေဒေရးခဲ့တယ္၊ အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့တယ္၊ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ စစ္တပ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္လုပ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ ေပါင္းစံုမွာ ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးထားသူေတြက “ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အစြဲအလန္း” ဆုိတဲ့စကားကို ေျပာေနတာ ဟာ ယုိသူမရွက္ျမင္သူၾကားသူရွက္ဖြယ္လိလိပါ။ ဓားျပဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္က “ဓားျပတုိက္တာ မေကာင္းဘူး” လို႔ တရားျပေနတာမ်ိဳးပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုစကားမ်ိဳးေတြကို ဒီမိုကေရစီဘက္ေျပာင္းလဲရပ္တည္လာတဲ့ ဦးတင္ဦးကေျပာရင္ေတာင္ လက္မခံႏုိင္ဘူးလုိ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာရတာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာတာဆိုရင္ “နားလည္မႈတခုထားၿပီး သည္းခံနားေထာင္လုိ႔ရပါေသး တယ္” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္လိုလုပ္ၿပီး အာဏာသိမ္းတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ မွာ ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် ပါဝင္ခဲ့ဖူးျခင္းလံုးဝ မရွိခဲ့လုိ႔ပါပဲ။ ေထာက္ခံအားေပးႀကိဳဆိုတာ မလုပ္ခဲ့ဖူးလို႔ပါပဲ။

အစြဲအလန္းနဲ႔ စြဲစြဲၿမဲၿမဲရပ္တည္တာဟာ လံုးဝကြဲျပားျခားနားတယ္၊ မတူညီဘူးဆိုတာ လူတုိင္းသိပါတယ္။

လက္နက္နဲ႔အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ အႏုိင္က်င့္ ဗိုလ္က်တာေတြရွိေနသမွ် လက္နက္စြဲကုိင္ၿပီး ခုခံေတာ္လွန္တာဟာ တရားမွ်တၿပီး ထာဝစဥ္ မွန္ကန္ၿမဲ မွန္ကန္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကိုေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို လိုလားသူ တုိင္း အေနနဲ႔ စြဲစြဲၿမဲၿမဲစြဲကုိင္ရပ္တည္ေနၾကရအံုးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ(ဝါ) စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ဒီမုိကေရစီ” ဟာ ဒုိ႔လိုခ်င္တဲ့ ဒီမုိကေရစီပဲ၊ ဒုိ႔လိုခ်င္တဲ့ တန္းတူတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို သြားႏုိင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီပဲလို႔ အေကာက္အယူရွိေနၾကသူေတြကိုေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ေဘးမဲ့ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးတုိ႔ ဆုိတာေတြဟာ အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စစ္အုပ္စု အဆက္ဆက္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ဖယ္ရွားႏုိင္မွသာ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔စစ္အုပ္စုဟာ “စစ္တပ္နဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီး တတုိင္းတျပည္လံုးနဲ႔ ျပည္သူတရပ္လံုး အေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။