ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - The last person


 
ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - The last person
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၆