ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - smoke the peace pipe


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - smoke the peace pipe
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ေအာက္တိုဘာ ၆၊ ၂၀၁၆