ကာတြန္း ဖိုုးေဇာ္ (လိႈင္သာယာ) - ခါးပတ္ မလိုုပါကာတြန္း ဖိုုးေဇာ္ (လိႈင္သာယာ) - ခါးပတ္ မလိုုပါ
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၆