ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ ● ႐ုန္းျမဲ ... ျပံဳးျမဲ ....


 ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ ● ႐ုန္းျမဲ ... ျပံဳးျမဲ ....
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆