ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ - အေမရိကား ၾကိဳတင္မဲ


ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ - အေမရိကား ၾကိဳတင္မဲ
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၆