ကာတြန္း ညီပုေခ် - ၆၆(ဃ) နဲ႔ ဖြဘုတ္ကာတြန္း ညီပုေခ် - ၆၆(ဃ) နဲ႔ ဖြဘုတ္
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၆