ကာတြန္း လျပည့္ ● ဆုံၾကျပန္ၿပီကာတြန္း လျပည့္ ● ဆုံၾကျပန္ၿပီ
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၆