ကာတြန္း ေဆြသား - အသက္နဲ႔ ရင္းရတဲ့ ဥပေဒ


ကာတြန္း ေဆြသား - အသက္နဲ႔ ရင္းရတဲ့ ဥပေဒ
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆