ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္း ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရး


ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္း ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၆