တူေမာင္ညိဳ - “ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵ” ဆုိတာ ဘာလဲတူေမာင္ညိဳ - “ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵ” ဆုိတာ ဘာလဲ
(မိုးမခ) ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ၊ ၂၀၁၆


“တပ္မေတာ္ရဲ႕အဓိကတာဝန္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ဆုိတာ တုိင္းျပည္ကို လံုၿခံဳေအာင္လုပ္ဖို႔၊ ျပည္သူကို ကာကြယ္ဖုိ႔၊ ျပည္သူ႔အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ဥပေဒနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကာကြယ္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္ ”

ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔၊ (NCA) စာခ်ဳပ္ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမွာ ေျပာတဲ့ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ေျပာ စကားထဲမွာ ေဖာ္ျပပါ စကားရပ္ ပါရွိပါတယ္။ ယခုေဆာင္းပါးမွာ အထက္ပါေျပာၾကားခ်က္ကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ပါ့မယ္။

အေပၚယံ ျဖန္း ဖတ္ၿပီး၊ အေပၚယံ ျဖန္းေတြးရင္ေတာ့ ကာခ်ဳပ္ႀကီး “ ဘရာဗိုး” လို႔ ေအာင္ခ်င္ ေအာ္မိၾကမွာေပါ့။ လက္ခုပ္တီး၊ လက္ေခါက္မႈတ္ခ်င္လည္း မႈတ္ၾကမွာေပါ့။

ဒီေျပာၾကားခ်က္ထဲမွာ ပထမဆံုး သတိျပဳထားရမယ့္ အခ်က္က “တပ္မေတာ္”က ကာကြယ္ဖို႔ စာရင္းတုိ႔ထားတာထဲမွာ “အစုိးရ” ဆုိတဲ့ စကားလံုးမပါတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ “ေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရ” ေပါ့။

ရယ္စရာေတာ့အေကာင္းသား။ “ေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရ” ကို ေသနတ္နဲ႔ အာဏာသိမ္းၿပီး အုပ္စုိးခဲ့ၾကသူေတြက သူတုိ႔ကိုယ္ သူတို႔ က်ေတာ့ “တပ္မေတာ္အစုိးရ” တဲ့။ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာတဲ့စကားထဲက တတိယအပုိဒ္မွာ “တပ္မေတာ္ အစုိးရ” ဆိုတဲ့ စကားရပ္ကို သံုးထားတာပါေသးတယ္။

“ တပ္မေတာ္အစိုးရ”(သုိ႔မဟုတ္) “တပ္မေတာ္ကအၿငိမ္းစားယူထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ပါတီတို႔/ အစိုးရ တို႔” ဆိုရင္ေတာ့ စစ္တပ္က ရင္ေျမကတုတ္လုပ္ၿပီး အရိုးေက်ေက် အေရခန္းခန္း ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မွာေတာ့ သိပ္ကို ေသခ်ာပါတယ္။(မဆလ)ပါတီနဲ႔ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုကိုေတာ့ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ စစ္တပ္ကကာကြယ္ခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္လား။

စစ္အုပ္စုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္ ၄ ခုကို ႀကိဳတင္ အစီရင္ခံထားပါရေစ။

အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုဟာ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြမွာ လက္ယဥ္တယ္။ အံခြေနၿပီျဖစ္တယ္။

၁။ စစ္တပ္ (ဝါ) တပ္မေတာ္ကို ဂုပ္ခြစီးထားတယ္။

၂။ ေရြးခ်ယ္ခံအစုိးရနဲ႔ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အာဏာလုယူခဲ့တယ္။ (ပထစ နဲ႔ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ)

၃။ အေျခခံဥပေဒ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့တယ္။ ( ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ နဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ)

၄။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ (ဝါ) ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အသိအမွတ္မျပဳ၊ပစ္ပယ္၊ဖ်က္သိမ္းပစ္တယ္။ (၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္)

(ဒီအခ်က္ ၄ မွာ ဗိုလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္က အသိအမွတ္မျပဳဘဲ၊ ပယ္ခ်ခဲ့တဲ့ “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး” ျပည္သူ႔ဆႏၵ လက္မွတ္ေပါင္း ၅ သန္း နီးပါး (၄၉၅၃၀၉၃) ကိစၥလည္း ထည့္သြင္းထားဖုိ႔လိုပါတယ္)

ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ၾကပါစို႔။

ေျပာၾကားခ်က္ကို အပုိင္း ၂ ပုိင္း အျဖစ္ ပုိင္းလိုက္ၾကရေအာင္ပါ။

“တပ္မေတာ္ရဲ႕အဓိကတာဝန္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ဆုိတာ တုိင္းျပည္ကို လံုၿခံဳေအာင္လုပ္ဖို႔၊ ျပည္သူကို ကာကြယ္ဖုိ႔၊ ျပည္သူ႔အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔” ဆုိတဲ့အထိကို ပထမအပုိင္း အျဖစ္ထား ၿပီး။ “ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကာကြယ္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္ ” ဆုိတာကိုေတာ့ ဒုတိယအပုိင္းအျဖစ္ ခြဲျခားၾကည့္ပါ့မယ္။

ပထမအပုိင္း
(“တပ္မေတာ္ရဲ႕အဓိကတာဝန္ ဟာႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆုိတာ တုိင္းျပည္ကို လံုၿခံဳေအာင္ လုပ္ဖို႔၊ ျပည္သူကို ကာကြယ္ဖုိ႔၊ ျပည္သူ႔အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔”)

ဒီအပုိင္းမွာပါရွိတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ဘယ္တုိင္းျပည္က “တပ္မေတာ္” မဆို မလြဲမေသြ လိုက္နာလုပ္ ေဆာင္ၾကရမယ့္ တာဝန္ ပုိင္း၊ ေယဘုယ်အပုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ျပတာ မဆုိးပါဘူး။ ဖတ္လို႔၊ နားေထာင္လို႔ ေကာင္း သားပဲ။

တုိင္းျပည္ လံုၿခံဳေရး
ျပည္သူကို ကာကြယ္ေရး
ျပည္သူ႔အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကာကြယ္ေရး

အထက္ကအခ်က္ေတြကို ၁၉၄၈ခုႏွစ္ကေန ယေန႔ကာလအထိ မၿငိမ္းႏုိင္ေသးတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ ကာလတေလွ်ာက္ကို ဆန္းစစ္ ၾကည့္လိုက္ရင္ စစ္တပ္ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္၊ လံုၿခံဳမႈ၊ ကာကြယ္မႈ မလုပ္တဲ့အျပင္ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ခဲ့၊ သတ္ျဖတ္ ခဲ့၊ အဓမၼက်င့္ခဲ့တာေတြကို (ေတာင္ေပၚမွာ၊ ေျမျပန္႔မွာ၊ စစ္ေၾကာေရးစခန္းေတြမွာ၊ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ပင္လယ္ျပင္က ကၽြန္း ေပၚမွာအထိ) အထင္အရွားျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းသံဃာမေရြး၊ အသက္ႀကီးငယ္မေရြး၊ ပ်ိဳပ်ဳိအိုအိုမေရြး၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္ မေရြး အၾကမ္းဖက္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့တာပါ။

“၇ဇူလုိင္အေရးအခင္း” အစ “၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီလူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး” အလယ္ “လက္ပန္တန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ အၾကမ္း ဖက္မႈ”အဆံုးလူထုအံုႂကြမႈမွန္သမွ်ကို ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး ေသြးခြဲ ရန္တုိက္ေပးၿပီး အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ လုယက္မႈေတြ ဖန္တီးကာ ျပည္သူေတြရဲ႕လည္ေခ်ာင္းေသြးနဲ႔ေျခေဆးျပခဲ့ၾကသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေရတြက္ၾကည့္ပါ။ ျပကၡဒိန္ေပၚမွာ ရက္စြဲေတြကိုစဥ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ လြယ္လြယ္ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ဖုိ႔ အင္မတန္ခက္ခဲလွတဲ့ နာက်ည္း ခါးသည္းဖြယ္ အေမွာင္ဆံုးေန႔ရက္ေတြ တန္းစီျပည့္ႏွက္ေနပါလိမ့္မယ္။

သူ႔ကိုယ္သူ တရားခံတစ္ဦးပါဆိုၿပီး “သူရဗိုလ္ေအာင္ကို”က “သမုိင္းအမွန္” ျပဳစုဖုိ႔ ေလတစ္လံုး မိုးတစ္လံုးေတြေျပာေနသံ ၾကား ရျပန္ပါတယ္။ ဘယ္လုိသမုိင္းအမွန္လဲ/ ဘယ္ေလာက္အထိ သမုိင္းမွန္သလဲဆုိတာေတာ့ ေရးထုတ္လာတဲ့အခါမွ သိရမွာပါ။

“ စစ္တပ္ဆုိတာပစ္ရင္ တည့္တည့္ပစ္တယ္ မိုးေပၚေထာင္ေျခာက္တာ မပါဘူး” ဆုိတဲ့ စစ္အုပ္စုအၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈသမုိင္းကို ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုသမုိင္းအျမင္နဲ႔သမုိင္းေရးမလဲ ဆုိတာ ၾကည့္ၾကေသးတာေပါ့။

စစ္အုပ္စုသမုိင္းေၾကာင္းကို (၁၉၄၈ မွ ယေန႔အထိ) ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေတာင္ေပၚမွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေျမျပန္႔မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူမ်ားရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို “တပ္မေတာ္”က ကာကြယ္ ေပးတာအလ်ဥ္းမေတြ႔ရဘဲ။ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြ၊ သားပ်ဳိသမီးပ်ိဳေတြကိုသတ္ျဖတ္၊ လုယက္ဖ်က္ဆီးခဲ့တာေတြကိုပဲ အဓိကအားျဖင့္ေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္သမုိင္းမွန္ျပဳစုမယ္ဆိုရင္ “သမုိင္းဆိုတာ တကယ္ေတာ့ အုပ္စုိးသူမ်ားရဲ႕ ရာဇဝတ္မႈ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ႀကီး သာလွ်င္ ျဖစ္တယ္” ဆုိတဲ့ စကားသတိရမိပါတယ္။ ဒီစကားဟာ စစ္အုပ္စုျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ လက္ေတြ႔သမုိင္းနဲ႔ဆုိ ကြက္တိပါပဲ။

ျပည္ပရန္ကို ကာကြယ္တယ္ဆုိတဲ့ဘက္မွာေရာ အဓိကကာကြယ္တိုက္ခုိက္ခဲ့သူဟာ ဘယ္သူလဲ။

(KMT) ကူမင္တန္ တရုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္သူေတြကို တိုက္ခုိက္တာအတြက္ “တပ္မေတာ္”ကို အမွတ္ေပးမယ္ဆိုရင္လည္း အဓိက စြမ္းစြမ္းတမံ တိုက္ခိုက္ခဲ့သူဟာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာပဲျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ သမုိင္းအခ်က္အလက္အမွန္ကိုဘယ္လိုမွ ဖံုးကြယ္လု႔ိ ရႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ ဦးစီးကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ ဗိုလ္အျဖစ္နဲ႔ ပါဝင္တိုက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ (သူရဦးထြန္းတင္ - မဆလ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း)ေရးတဲ့ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္း စာအုပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ နာမည္ကို ၂ ႀကိမ္လား အမွတ္မထင္ ေဖာ္ျပတာေတြ႔ရၿပီး “စစ္ဆင္ေရးမွဴးႀကီး” လို႔သာ ျပားရုိက္ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။

ဒါေၾကာင့္ သမုိင္းအခ်က္အမွန္ကို ဘယ္ေလာက္ေဖာ္ျပႏုိင္၊ ေရးႏုိင္မလဲဆုိတာ စဥ္းစားစရာပါ။

ဒုတိယအပုိင္း
(“ ဥပေဒနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကာကြယ္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္ ”)

ဒုတိယအပုိင္းကိုေလ့လာဆန္းစစ္ၾကပါအံုးစုိ႔။

ဒီအပုိင္းမွာ အဓိကက်တဲ့ စကားရပ္က “ ဥပေဒနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵ” ဆိုတာပါပဲ။

စစ္အုပ္စုက အေျခခံဥပေဒကိုဖ်က္သိမ္းႏုိင္သလို၊ စိတ္ႀကိဳက္လည္းေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့ၿပီ၊ ဒါ့အျပင္ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴရႈႏုိင္၊ ပစ္ပယ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီမဟုတ္လား။ ေဘးခ်ိတ္ခဲ့ၿပီမဟုတ္ပါလား။

“၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲ” ဆုိတာဟာ (နဝတ) စစ္အစိုးရ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့တဲ့ “တာဝန္ႀကီး ၄ ရပ္” အနက္ ေနာက္ဆံုး တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔က်င္းပေပးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲပဲ။ ဒါေပမယ့္ စစ္အုပ္စုက သူလုိ႔ မလိုလားတဲ့၊ မရႈဆိမ့္နုိင္တဲ့၊ လက္မခံႏုိင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ (ဒီခ်ဳပ္အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရသြားတဲ့အခါ ) ထြက္ေပၚလာေတာ့ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့တယ္မဟုတ္ပါလား။

စစ္တပ္ကို ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး၊ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”နဲ႔ ေစစားႏုိင္လာတဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ “ဥပေဒစကား” အျမွဳပ္ထြက္ေအာင္ေျပာလာတာ ဘာမွ မဆန္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ “ဥပေဒ” ဆိုရင္ “ဘယ္သူ႔အတြက္ ဥပေဒလဲ” ဆုိတဲ့ေမးခြန္းေမးၿပီး အဲဒီဥပေဒရဲ႕အႏွစ္သာရဟာ ဘယ္သူေတြရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ အက်ိဳးစီးပြားေတြကို ထိန္းသိမ္း၊ ကာကြယ္၊ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ေစဖို႔ အခြင့္ထူးေတြ ေပးထားသလဲ ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ျမင္ေအာင္၊ ရွင္းေအာင္ၾကည့္ဖုိ ႔လုိပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ပါတီစံုစနစ္မွာ “ျပည္သူ႔ဆႏၵ” ဆိုတာ အာဏာရရွိရာ ဇစ္ျမစ္ပဲ မဟုတ္လား။

“အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္” ဆိုတာကို သတ္မွတ္ပုိင္းျခားထားတဲ့ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္လိုက္သူေတြနဲ႔သာ ဖြဲ႔စည္းရမွာပါ။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းမခံရသူေတြကို “အစိုးရထဲမွာ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ” (လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ ေယာက္ကိုျဖစ္ေစ၊ လူတစ္စုကိုျဖစ္ေစ) မုိးက်ေရႊကုိယ္ေတြလို အခြင့္ထူးေတြ၊ အာဏာေတြ ေပးထားလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီလို ေပးထား တယ္ဆုိရင္ အဲဒီပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ အဲဒီအေျခခံဥပေဒကေဖာ္ျပေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ အတုအေယာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ စစ္တပ္ဆိုတာလည္း အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြအနက္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးရဲ႕ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္မွာသာ ရွိရမွာပါ။ ဒီလို ပံုမွန္အေနအထားေတြကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” က ေျပာင္းတိ ေျပာင္းျပန္ လုပ္ထားပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံအစုိးရဟာ “ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရး” ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို “ကာခ်ဳပ္” လက္ဝယ္ အပိုင္စား ေပးထားရပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကေန ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအစိုးရ အထိအဆင့္ဆင့္တုိင္းမွာ စစ္တပ္(စစ္အုပ္စု) က “ဥပေဒနဲ႔ အညီ ” အပိုင္းစားယူထားပါ။

လႊတ္ေတာ္အပုိင္းမွာလည္း ၂၅% ဆုိၿပီး(ေရြးခ်ယ္ခံမဟုတ္တဲ့ မိုးက်ေရႊကိုယ္ ၁၆၆ ေယာက္) ယူထားပါတယ္။ အဲဒီ ၂၅% က က်န္တဲ့ ေရြးခ်ယ္ခံ ၇၅% ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့၊ ေရြးခ်ယ္ခံ ၇၅% ရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔သေဘာထားကို ပစ္ပယ္ေဘးခ်ိတ္ႏုိင္တဲ့ ၂၅% ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလို အဓိကက်တဲ့အဆံုးအျဖတ္ေတြကို စစ္တပ္ (ဝါ) ကာခ်ဳပ္က သေဘာမတူဘဲ ဘယ္လိုမွ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲ လို႔ မရေအာင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေနာက္တစ္ခ်က္က လက္ေတြ႔သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမ ၂၇ မွ ဇူလုိင္ ၁၉ ထိ ) ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ႀကီးမွဴးခဲ့တဲ့ “ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ” လို ေနာက္ထပ္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး “ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ” က ဦးစီးၿပီး လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ္ ဆုိတဲ့ တြက္ကိန္းနဲ႔ စစ္တပ္က “ဥပေဒနဲ ႔ညီညြတ္တဲ့ျပည္သူ႔ဆႏၵ” ဆိုတဲ့ ဒီစကားကို မျဖစ္မေန ထုတ္ေျပာလာတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ႀကိဳတင္ဟန္႔တားတဲ့ သေဘာျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

ေဝဖန္ဆန္းစစ္ခဲ့တာေတြကို ျပန္ၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။

စစ္အုပ္စုဟာ (၁၉၆၂ခုႏွစ္ကေန ဒီေန႔အထိ) စစ္တပ္ (ဝါ) တပ္မေတာ္ကို ဂုတ္ခြ စီးထားႏုိင္တဲ့အေနအထားေအာက္မွာ၊ ခါးပိုက္ ေဆာင္တပ္သဖြယ္ လုပ္ထားႏုိင္တဲ့ အေျခခံေပၚကေန ေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရကို ဖမ္းဆီး၊ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္တယ္။ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးႏိုင္တယ္၊ အတည္ျပဳႏုိင္တယ္၊ “ လူထုဆႏၵ(ဝါ) ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ” ကိုလည္း မႀကိဳက္ရင္၊ မလိုလားရင္ ပစ္ပယ္ႏုိင္၊ ဖ်က္ သိမ္းႏုိင္တယ္ဆုိတာကို လက္ေတြ႔ အတိအလင္းျပသခဲ့ၾကၿပီ။

ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ အစြယ္ျပဴးျပဴးနဲ႔ စစ္အုပ္စု ဟာ “စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီ ယႏၱယားနဲ႔ စစ္ခရိုနီ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္” ကိုပါ အက်အန အထိုင္ခ်ႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီ။ အခုေတာ့ “ သင့္ျမတ္ေရးပဝါ” ၿခံဳၿပီး ေလဟုန္စီးေတာ့မယ့္ အေန အထားကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုဟာ “အစြယ္” သာမက ဂ်ိဳ (ခ်ိဳ) နဲ႔ အေတာင္ပံပါ ေပါက္လာခဲ့ၿပီလို႔ဆိုရပါလိမ့္မယ္။

ေျပာင္းလဲေနပါတယ္ /ေျပာင္းလဲေနပါၿပီလုိ႔ေျပာေနၾကသူေတြကို ေျပာခ်င္တာကေတာ့ “ျပည္သူ႔ဆႏၵ”ကို ေျခေထာက္နဲ႔ နင္းေခ် ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသူေတြက “ဥပေဒနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ကာကြယ္ဖို႔” လို႔ ေျပာလာေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ လူထုတိုက္ပြဲနဲ႔ လူထုေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အဓိက တုိက္ကြင္း တိုက္ကြက္ဟာ စစ္အုပ္စုပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ဘယ္အခ်ိန္ အခါ ထက္မဆုိ ပုိၿပီးရွင္းသြားပါၿပီ။