သန္းေဆြမိုုး(ကေလာ) - ေလာကသန္းေဆြမိုုး(ကေလာ) - ေလာက
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၆


တို႔ရြာႀကီး
ဓားျပေတြဝင္စီးေတာ့

တို႔ရြာႀကီးနဲ႔ တို႔အိမ္
သူခိုးေတြ ဗိုလ္ဝင္လုပ္ေတာ့

အၿမီးကုတ္ေခ်ာင္ကပ္
ဘယ္မွာသြားႏွပ္ေနမွန္းမသိလိုက္ရတဲ့ ဒီေခြး ၊

ေဟာ....
ဓားျပလည္းေဝး သူခိုးလည္းေျပးေရာ

တရစပ္ မရပ္မနား
ထိုးထိုးၿပီးေဟာင္ျပေနလိုက္တာ နားေတြကိုၿငီးလို႔ ။ ။

သန္ေဆြမိုး( ကေလာ )