ျမင့္ေအာင္သန္႔ - ဘႀကီးရဲ႕ကားျမင့္ေအာင္သန္႔  - ဘႀကီးရဲ႕ကား
(မုိးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆


တဆယ့္ကိုးရာစုရဲ႕အစ

ငါတို႔ဘႀကီးကားတစီးထြင္ခဲ့တယ္
ေနရာက ရြာတရြာေပါ့။

စက္ရံုက ေငြမကုန္ ေလပဲကုန္တယ္
ခြန္အားနဲ႔ ထြန္တုန္း ထြန္သြား ေပါက္တူး ေပါက္ျပားတို႔ ထုတ္လုပ္တယ္။
နာမည္ က တိုးတက္ေရးပန္းပဲဖို
ကားလုပ္မယ္ဆိုေတာ့ ရြာသားေတြစုပ္တသပ္သပ္နဲ႔
ေတာ္ေၾကာင္းတတ္ေၾကာင္း
အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းေပါ့။

ကားလည္းၿပီးေရာ ဘႀကီးကားက
ေ႐ွ႕တိုးမလိုလိုနဲ႔ ေနာက္ကိုဆုတ္
ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္နဲ႔ ညာသံေတြေပးလိုက္တာ
က်ဳပ္တို႔ အိမ္ေတြ ျခံေတြ ကုန္ပါေရာ။

ဘႀကီးကေတာ့ တေသာေသာရယ္ေမာရင္း
ခ႐ုမွာအဆန္ လူမွာအၾကံ ငါ့ေျမးတဲ့
အင္းေပါ့ ... အင္းေပါ့။

ျမင့္ေအာင္သန္႔
၁၉၈၄