ကာတြန္း ဆလုိင္းစြမ္းပီ အေဆာ့သန္သူ


ကာတြန္း ဆလုိင္းစြမ္းပီ ● အေဆာ့သန္သူ
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆