ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း - ျမန္မာျပည္က ေလဘာတီ ကယ္ပါ


ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း - ျမန္မာျပည္က ေလဘာတီ ကယ္ပါ
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆