ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္း ● ေနျပည္ေတာ္ကလူ


ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္း ● ေနျပည္ေတာ္ကလူ
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၆