ေက်ာ္ဟုန္း - ၿပိဳင္ပြဲမ်ား႐့ဲ စည္း


ေက်ာ္ဟုန္း - ၿပိဳင္ပြဲမ်ား႐့ဲ စည္း
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၆


ဘဝဆိုတာ
သတၱေလာက႐့ဲ ၿပိဳင္ပြဲပဲ။

သတၱယဥ္ေက်းမႈအ႐
သက္လုံေကာင္းဖို ့နည္း
ဆ႐ာလုပ္ မျပဌာန္းလိုဘူး။

ေန႐ာတကာမွာ
မွ်တဖို ့လိုမယ္။

ေန႐ာတကာမွာ
အၿမဲ မေလွ်ာ့နိုင္ဘူး။

ကိုယ့္အလိုက္သိမႈဟာ
အေကာက္ႀကံသူ႐့ဲ လက္နက္ျဖစ္တတ္ေတာ့
သည္းခံျခင္း သူေတာ္စင္ဝါဒဟာ
ပါ႐မီႏုသူအတြက္ အသုံးမဝင္နိုင္ဘူး။

အေကာင္းဆုံးေတြလိုခ်င္႐င္
အေကာင္းဆုံးေတြနဲ ့
အေဆြခင္ပြန္းျဖစ္ပါေစ။

စၾကဝဠာႀကီးေတာင္
ၿဂိဳဟ္ေတြ စည္းေဖါက္ခြင့္ မ႐ိွ။ ။

ေက်ာ္ဟုန္း
၂၀၁၆၁၁၁၄။