ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● အေျပာေလးေတြေလ်ာ့ၾကပါေတာ့လား .... အကုိတုိ႔ေရ ....

ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● အေျပာေလးေတြေလ်ာ့ၾကပါေတာ့လား .... အကုိတုိ႔ေရ ....
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၆