ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ဒီမိုကေရစီ ဆိုပါလား ဟိတ္


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ဒီမိုကေရစီ ဆိုပါလား ဟိတ္
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၆