၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို နာရီလက္ေဆာင္မေပးပါဟု လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေမာင္၀ိတ္ ရွင္းလင္း


၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို နာရီလက္ေဆာင္မေပးပါဟု လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေမာင္၀ိတ္ ရွင္းလင္း
(ေဌးေအာင္၊ မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၆

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ(၆)ရက္ေန ့ Daily Eleven သတင္းစာပါ”၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး ေဒၚလာတသိန္းခန္ ့တန္ Patek Phillipe နာရီ၀တ္ဆင္သည္”ဟုေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ယင္းလက္ေဆာင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေမာင္၀ိတ္သည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုအား ယေန ့(၉.၁၁.၂၀၁၆)နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီတြင္ Novotal Hotet Main Hall တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

၄င္းသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ မည္သည့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကုိမွ် မည္သည့္နာရီမွ် လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့ဖူးျခင္း မရွိပါဟု တက္ေရာက္လာသူဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေမာင္ဝိတ္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ ၀ုိင္း၀န္းျပင္ဆင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ကုိေတြ ့ရသည္။
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား ကုမၼဏီအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္(၆၀)ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္၀င္စားသူမ်ား စုစုေပါင္းလူဦးေရ(၅၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု-ေဌးေအာင္