ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ ● တုိ႔ထက္မုိက္တဲ့သူေတြ


ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ ● တုိ႔ထက္မုိက္တဲ့သူေတြ
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၆