ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● ကစားမလား ... နားမလား ...

 ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● ကစားမလား ... နားမလား ...
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆