ေမာင္ဖူးေဝ(ထီလာ) - မံမီ
ေမာင္ဖူးေဝ(ထီလာ) - မံမီ
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆က်ဳပ္ေတာ့
မယုံဘူးဗ်ာ။

“ဂြာရာနီကာ” ဆိုတဲ့
အေရာင္စုံပန္းခ်ီကားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာ

“ဗီသိုဗင္” ရဲ႕
ဂီတသံစဥ္ေတြရွိတယ္ဆုိတာ

ၿပီးေတာ့
“ဆိုကေရးတီး”ဆိုသူရဲ႕
ဒိုင္ယာလက္တစ္ေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ…။

ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျပာလို႔သာ…။

က်ဳပ္ “ႏွာေခါင္း” ေတြက
အသက္ရွဴဖို႔သက္သက္ပါ။

မျမင္ရဘူး

မၾကားရဘူး

မေျပာတတ္ဘူး ေလဗ်ာ။ ။

၂၄. ၇. ၉၀