ကာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး (သံတြဲ) - ျပည္ပအားကိုး ....


ကာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး (သံတြဲ) - ျပည္ပအားကိုး ....
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၆