ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● တကမာၻလုံး တုိက္ေနၾကတာပါလား


ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● တကမာၻလုံး တုိက္ေနၾကတာပါလား
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၆