ေဆာင္းယြန္းလ ● ဒီကဗ်ာ သတ္ပံုမွားရင္ ျပင္ဖတ္ပါေမေမေဆာင္းယြန္းလ ● ဒီကဗ်ာ သတ္ပံုမွားရင္ ျပင္ဖတ္ပါေမေမ
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၆

ေမေမနားေထာင္ဖူးမွာေပါ့
ဆရာစိုင္းခမ္းလိတ္က
အားလံုးကိုေပ်ာ္ေစခ်င္တာ ကိုယ့္အားနည္းခ်က္တဲ့
ေႁမြမေသ တုတ္မက်ဳိး မလြယ္တဲ့အျဖစ္မ်ဳိးတဲ့
ဗိုလ္ထီးကို သီခ်င္းအျဖစ္ ဆိုခိုင္းခဲ့တယ္ေလ။

သိပ္ကိုမွန္တာေပါ့ ဆရာေရလို႔
ေႁမြမေသခဲ့ပဲ တုတ္အပိုင္းပိုင္းက်ဳိးခဲ့ပါတယ္ ဗိုလ္ထီးေရလို႔
က်ေနာ္ သူတို႔ကို ေျပာလိုက္ရမလား ေမေမ။

က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ
အျမင့္ဆံုးေတာင္ေတြလို ႀကီးမားခဲ့ဖူးပါရဲ႕
အနက္ဆံုးသမုဒၵရာေတြလိုလည္း က်ယ္ျပန္ခဲ့ဖူးပါရဲ႕
အရည္မရတဲ့၂၈ ႏွစ္ထဲမွာေတာ့
၂၀၀၈ဆိုတာၾကီးသာ အဖတ္အၿဖစ္တင္က်န္ရစ္ခဲ့ပါေပါ့ ေမေမ။

ေမေမ
ေမေမက ပညာတတ္ပဲ
ဒီကဗ်ာသတ္ပံုမွားရင္ ျပင္ဖတ္ေပါ့ ေမေမ။

ေဆာင္းယြန္းလ (ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၆)