ေအာင္ခိုင္ျမတ္ - အေရးထဲ အသားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္


ေအာင္ခိုင္ျမတ္ - အေရးထဲ အသားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၆
အေရးဟာ အသားနဲ႔ေပါင္းေတာ့
အေရးအသားျဖစ္လာတယ္

အေရးဟာ အရိုးနဲ႔ေပါင္းလုိ႔မရဘူး
အေရးဟာ မပါတာေတြနဲ႔ေပါင္းေတာ့
အေရးမပါဘူးေပါ့

အေရးကို ႀကီးလုိ႔ရသလို မႀကီးလုိ႔လည္း ရပါတယ္
အေရးမွာ အရာရွိသလို
အေရးမွာ အေၾကာင္းလည္းရွိပါတယ္
အေရးကိုပိုင္ေတာ့ အေရးပိုင္လို႔ေျပာလို႔ရလား
အေရးဟာ ပါတယ္ေတြနဲ႔ေပါင္းေတာ့
အေရးပါတယ္ ေျပာရမွာေပါ့

အေရးကုိနိမ့္လုိက္ရင္
အေရးနိမ့္တယ္ေခၚမွာေပါ့
အေရးဟာ အခင္းနဲ႔ေပါင္းေတာ့
အေရးအခင္းဟာ ျဖစ္လာတယ္

တစုံတေယာက္က
တစုံတခုကိုေတာင္းဆိုေနရင္ေတာ့
အေရးဆုိေနတယ္ေျပာရမလား။