ကာတြန္း ေဆြသား ● မဲေပးခုိင္းမလုိ႔ကာတြန္း ေဆြသား ● မဲေပးခုိင္းမလုိ႔
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၆