ကာတြန္း ေနလင္းေအာင္ (မန္း) - သိၾကားမင္းလည္း မကယ္ႏိုုင္


ကာတြန္း ေနလင္းေအာင္ (မန္း) - သိၾကားမင္းလည္း မကယ္ႏိုုင္
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၆