ကာတြန္း ကဝိ ● ကာကြယ္တာပါ အခ်စ္ရယ္

 
ကာတြန္း ကဝိ ● ကာကြယ္တာပါ အခ်စ္ရယ္
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၆