ကာတြန္း မင္းထက္လူ - ေမွ်ာလိုက္ၾက

 ကာတြန္း မင္းထက္လူ - ေမွ်ာလိုက္ၾက 
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆