ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ ● ေႁမြေႁမြျခင္း ေျချမင္


ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ ● ေႁမြေႁမြျခင္း ေျချမင္
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆