ေကေဇာ္မုိး ● လူထုေဒၚအမာ


ေကေဇာ္မုိး ● လူထုေဒၚအမာ
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆

သတ္လို႔မေသတဲ့သမိုင္းဟာ
ငါတို႔ဖတ္စာ
ေဖ်ာက္လို႔မရတဲ့ ရင္မွာ
ပံုရိပ္မ်ားစြာ
မႏၱေလးေဆာင္းထဲ
ေရွး ေရွးစကားေတြ
အခု ....
ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ ။ ။

ေကေဇာ္မိုး


Illustrations: Paul Aitchison