၂၀၁၆ ျပင္ဦးလြင္ တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္ ျမင္ကြင္းမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပင္ဦးလြင္ တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္ ျမင္ကြင္းမ်ား
ဓာတ္ပုံ ခ်မ္းျမ
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၆