ကမ္လူေဝး ● ကစားပြဲကမ္လူေဝး ● ကစားပြဲ
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆

ပိုက္ဆံမ်ားမ်ား သုံးၿပီး
အလုပ္လုပ္တမ္း ကစားတယ္
အလုပ္လုပ္တယ္လို႔
အမ်ားက ထင္မွတ္သြားေအာင္
အလုပ္လုပ္တမ္း ကစားတယ္။

ေရႊသီးမည့္ ေျမကြက္ႀကီးေပၚ
ေဟာ္တယ္ႀကီးေတြ ေဆာက္ၿပီး
အလုပ္လုပ္တမ္း ကစားတယ္။

ခမ္းနားတဲ့ အေဆာက္အဦးႀကီးေတြေပၚ
ကုမၸဏီႀကီးေတြ ေထာင္ၿပီး
အလုပ္လုပ္တမ္း ကစားတယ္။

လွပတဲ့ ေရေျမေတာေတာင္ၾကားမွာ
ေကာ္ဖီဘားနဲ႔ ကိတ္မုန္႔ဆိုင္ဖြင့္ၿပီး
အလုပ္လုပ္တမ္း ကစားတယ္။

တေန႔တျခား ႀကီးထြားလာတဲ့ ဓနဟာ
အလုပ္လုပ္ရင္း ပြားလာတယ္လို႔ ထင္ေအာင္
အလုပ္လုပ္တမ္း ကစားတယ္။

အလုပ္ေတြ မ်ားတယ္
အလုပ္လုပ္တမ္း ကစားတယ္
ႀကိဳးစားမႈက အရာထင္တယ္
ေရေျမေျပာင္းေတာ့
မိတ္ဖက္ေကာင္းလိ႔ု ေခၚရတယ္။   ။

ကမ္လူေဝး