ကာတြန္း ေဆြသား - ထက္တိုုင္းလည္း မေကာင္း


ကာတြန္း ေဆြသား - ထက္တိုုင္းလည္း မေကာင္း
(မုုိးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆