ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Buffalo , Buffalo, Buffalo


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Buffalo , Buffalo, Buffalo
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၆