ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Die with my boots on


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Die with my boots on
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုုးမခ၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၆